מי אנחנו?     |     מה חדש?     |     כתוב לנו     |     הערכה ומשוב     |          
תפריט   |   שאלות נפוצות   |   שאלונים   |   השלבים בבחירה   |   משיב   |    מידעת   |   פסיכומטרי   |   לימודים אקדמיים   |   מידע נוסף

חוברות מידע להשכלה

השכלה וקריירה

נתיב ההשכלה

לימודפון

חוברות מידע כללי

* השכלה וקריירה
בחוברת ניתן למצוא רשימה של מוסדות ומסלולי לימודים
וכן תיאור קצר של המקצועות השונים
ניתן להשיג חינם בטלפון 558896-03 פקס 4488965-03

לתפריט חוברות מידע


*נתיב ההשכלה
בחוברת ניתן למצוא מידקע על כל למוסד או מסלול לימודים,
כולל תנאי קבלה, משך הלימודים, מעונות, שכר לימוד
וסוג התעודה הניתנת בסיום הלימודים.
כמו כן, ישנו תיאור קצר של תכני הלימודים בכל תחום לימוד,
ורשימת מלגות.
ניתן להשיג בת.ד. 2915, חולון מיקוד 58129
טלפון 5011613-03 פקס 5010893-03

לתפריט חוברות מידע


*לימודפון
בחוברת ניתן למצוא רשימה של מוסדות ומסלולי לימודים
(לפי תחום הלימודים), רשימת מילגות, ועוד.
ניתן להשיג בת.ד. 1071, פ"ת מיקוד 49110
טלפון 9304552-03 פקס 9313930-03

לתפריט חוברות מידע


חוברות מידע כללי

*ידיעון לחייל המשתחרר
ניתן לקבל ב -
לשכות היחידה להכוונת חיילים משוחררים

*"כיצד אחפש עבודה"
החוברת מסכמת את הפעולות המרכזיות בחיפוש עבודה
(החוברת מופיעה גם בתרגום לרוסית).
ניתן להשיג ב - תחנות המרכז לייעוץ ולמידע תעסוקתי

*"כיצד אכתוב קורות חיים?"
(החוברת מופיעה גם בתרגום לרוסית).
ניתן להשיג ב - תחנות המרכז לייעוץ ולמידע תעסוקתי

*"כיצד אתכונן לראיון קבלה לעבודה?"
(החוברת מופיעה גם בתרגום לרוסית).
ניתן להשיג ב - תחנות המרכז לייעוץ ולמידע תעסוקתי

*"כיצד אתכונן למבחני קבלה לעבודה"
(החוברת מופיעה גם בתרגום לרוסית).
ניתן להשיג ב - תחנות המרכז לייעוץ ולמידע תעסוקתי


לתפריט חוברות מידע