מי אנחנו?     |     מה חדש?     |     כתוב לנו     |     הערכה ומשוב     |          
תפריט   |   שאלות נפוצות   |   שאלונים   |   השלבים בבחירה   |   משיב   |    מידעת   |   פסיכומטרי   |   לימודים אקדמיים   |   מידע נוסף
המכינות הקדם אקדמיות

זה למעלה משלושים שנה פועלת מערכת מכינות קדם-אקדמיות
המיועדת להכשיר סטודנטים ללימודים אקדמיים במוסדות
להשכלה גבוהה.

המכינות הקדם-אקדמיות ממוקמות הן ליד
המוסדות להשכלה גבוהה והן ליד המכללות, שגם להן זיקה
לאוניברסיטאות, וליד המכללות לחינוך.

תוכנית הלימודים במכינות מגוונת ביותר במטרה לאפשר למקסימום
תלמידים להגיע ללימודים אוניברסיטאיים או על-תיכוניים.


תפריט המכינות


מי יכול ללמוד במכינה?
מה עליך לעשות כדי ללמוד במכינה?
המסלולים במכינה
חד שלבי
דו שלבי
דו שלבי מתוגבר
מסלול מדורג
פרויקט השר
סיוע במימון הלימודים ודמי קיום
מידע נוסףמי יכול ללמוד במכינה?צעירים וצעירות עד גיל 26 אשר שירתו בצה"ל או בשרות
לאומי, שעקב סיבות שונות לא סיימו את לימודיהם התיכוניים,
או לא השלימו תעודת בגרות מלאה, או מעוניינים
לשפר את ציוניהם.


תפריט המכינותמה עליך לעשות כדי ללמוד במכינה?

היחידה להכוונת חיילים משוחררים עורכת ימי עיון
ומעניקה ייעוץ אישי לגבי האפשרויות העומדות לפניך
לקראת שחרורך מצה"ל, כולל מידע לגבי המכינות

בנוסף לכך, באפשרותך לפנות ישירות לכל אחת מהמכינות
המפורטות להלן, עם תעודות ומסמכים המעידים על השכלתך,
כדי לקבל ייעוץ והכוונה. אם חשבת על מוסד מסויים
להשכלה גבוהה שבו תהיה מעוניין ללמוד, רצוי לפנות
למכינה הקדם אקדמית הקשורה לאותו מוסד. לכל מכינה
תנאי קבלה מיוחדים הכוללים מבחן פסיכומטרי, מבחן ידע
ותנאים נוספים.

תפריט המכינות
המסלולים הינם:

מסלול חד שלבי:

למועמדים החסרים עד 4 בחינות בגרות או עד 14 יח"ל או המעוניינים
לשפר את ציוני הבגרות או לעבור הסבה ממגמה למגמה
ושיעמדו במבחן מיון פסיכומטרי בציון 400 או מימ"ד בציון 400 ומעלה.
משך המסלול בין 6 ל-10 חודשים.

מסלול דו-שלבי:

למועמדים שהשכלתם התיכונית מקבילה ל- 10-12 שנות לימוד
וחסרים תעודת בגרות,
ושעמדו במבחן מיון מימ"ד בציון 350 ומעלה.
משך המסלול כ- 18 חודשים.

מסלול דו-שלבי מתוגבר:

למועמדים חסרי תעודת בגרות שלא עמדו בציון של 350 במבחן המיון מימ"ד.

מסלול מדורג:

למועמדים שציונם לפחות 350 במימ"ד או בפסיכומטרי
והמעוניינים להבחן במספר קטן של מקצועות (אחד און שניים) במועד קיץ. או חורף.

כשתסיים בהצלחה את המכינה, תוכל להתקבל לאחד המוסדות
להשכלה גבוהה בארץ או לכל מוסד על-תיכוני בהתאם
לקריטריונים הנהוגים בכל מוסד.
מומלץ לבדוק מראש במוסד המבוקש באילו מכינות הוא מכיר ובאילו לא.
כמו כן, רצוי לבדוק את מועד קבלת הציונים במכינה, ולאיזו שנת הרשמה הינם תקפים.

תפריט המכינות
סיוע במימון הלימודים ודמי קיום

בהתאם לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד 1994
חייל משוחרר כהגדרתו בחוק דנן, עשוי להיות זכאי
להשתתפות מלאה או חלקית בתשלום שכר הלימוד
במכינה קדם אקדמית מוכרת ע"י משרד החינוך,
וכמו כן, לדמי קיום מהקרן לסיוע נוסף.
כל זאת בהתאם לקריטריונים המקובלים במכינות.
הזכאות לסיוע זה ניתנת למימוש בתוך 5 שנים מיום השחרור מצה"ל.
בכל מקרה אחר, ניתן לממש את הפיקדון האישי
למימון שכר-לימוד בכל מכינה קדם אקדמית.
בחלק מהמכינות קיימת אפשרות למעונות.

תפריט המכינות
מידע נוסף על לימודים קדם-אקדמיים ניתן לקבל מ:

* האגודה לקידום החינוך,
האגף ללימודים קדם-אקדמיים,
רח' תורה ועבודה 1 ירושלים 91162.
טל' 64411288-02, פקס 6413757-02.

*הלשכות להכוונת חיילים משוחררים

תפריט המכינות