מי אנחנו?     |     מה חדש?     |     כתוב לנו     |     הערכה ומשוב     |          
שאלות נפוצות    |    שאלונים    |    השלבים בבחירה    |    משיב    |     מידעת    |    פסיכומטרי    |    לימודים אקדמיים    |    מידע נוסף

כתובות, מספרי טלפון וקישורים לאוניברסיטאות

 * הטכניון
 * האוניברסיטה העברית בירושלים
 * אוניברסיטת תל-אביב
 * אוניברסיטת בר-אילן
 * אוניברסיטת חיפה
 * אוניברסיטת בן-גוריון
 * האוניברסיטה הפתוחה

 * תפריט "כיצד מתקבלים לאוניברסיטה?"הטכניון

לברור תנאי קבלה והרשמה:
מרכז רישום וקבלת מועמדים, בניין אולמן חדר 415
קרית הטכניון, חיפה 32000
טל' 8229129-04
לרכישת ערכת הרשמה באמצעות הדואר:
"מכלול", קרית הטכניון, חיפה 32000.
טל' 8322970-04.

רשימת משרדי רישום וקבלה באוניברסיטאות

האוניברסיטה העברית בירושלים

לברור תנאי קבלה והרשמה:
המדור לקבלת תלמידים (מלק"ת), בניין פרנק סינטרה,
האוניברסיטה העברית, הר-הצופים, ירושלים 91905.
טל' 5882888-02 5882882 מענה קולי: 6584111-02

לרכישת ערכת הרשמה באמצעות הדואר:
אקדמון, ת"ד 41, ירושלים 91000
טל' 5882377-02

רשימת משרדי רישום וקבלה באוניברסיטאות

אוניברסיטת תל-אביב

לבירור תנאי קבלה והרשמה:
משרד הרישום והקבלה, המרכז למרשם,
אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב 69978.
טל' 6422086-03.

לרכישת ערכת הרשמה באמצעות הדואר:
"דיונון", ת"ד 39287, תל-אביב 61392.
טל' 6410351-03

רשימת משרדי רישום וקבלה באוניברסיטאות

אוניברסיטת בר-אילן

לברור תנאי קבלה:
המשרד לרישום וקבלת תלמידים, בניין המגדל,
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.
טל' 5318526-03, 5318520-03.

לרכישת ערכת הרשמה באמצעות הדואר:
"סטימצקי", אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
טל' 6356012, 5740001-03.

רשימת משרדי רישום וקבלה באוניברסיטאות

אוניברסיטת חיפה

לברור תנאי קבלה והרשמה:
היחידה להרשמה ולקבלת תלמידים, בניין ראשי, חדר 776.
אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל. טל' 8240325/6-04

לרכישת ערכת הרשמה באמצעות הדואר:
"גרניט", אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905
טל' 8253001-04.

רשימת משרדי רישום וקבלה באוניברסיטאות

אוניברסיטת בן-גוריון

לברור תנאי קבלה והרשמה:
מדור רישום, רח' וולפסון 4, בניין עין-גדי, ת"ד 653,
באר-שבע 84105.
טל' 6461041-08, 6461039-08.

לקבלת ערכת הרשמה באמצעות הדואר:
"דיונון", אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ת"ד 653
באר-שבע 84105.
טל' 6233771/2-08

רשימת משרדי רישום וקבלה באוניברסיטאות

האוניברסיטה הפתוחה

מרכז מידע, הרשמה וייעוץ אקדמי:
תל-אביב - מרכז ארצי - קבלת קהל: רח' קלאוזנר 16, רמת אביב,
א'-ה' 15:30-08:30 ו' - 12:00-08:30
פניות טלפוניות: 6460646-03 א'-ה' 19:00-08:30 ו' - 12:30-08:30.
חיפה - קמפוס "בית בירם", רחוב אבא חושי 5, טל': 8245653-04
א'-ה', 19:00-08:30 ו' -13:00-08:00.
באר שבע - קמפוס "בית יציב", רח' העצמאות 79, טל' 6277188-08
א'-ה' 19:30-11:30.

תיבת דואר קולית לבקשת ידיעון וחומר הרשמה 6460670-03
פניות בכתב: האוניברסיטה הפתוחה מרכז המידע וההרשמה ת.ד. 32328, רמת אביב 61392

רשימת משרדי רישום וקבלה באוניברסיטאות