סחל"ב - 31 השיקולים

להלן רשימת 31 השיקולים בבחירת מקצוע המומלצים על ידינו, והמופיעים במערכת המבדק (חינם לחיילים משוחררים).
מומלץ מאוד לקרוא ולחשוב על העדפותייך בכל שיקול, גם לפני הדו-שיח עם המ
בדק.
על כל שיקול, שאל את עצמך: "באיזו מידה הייתי רוצה להשתמש ב-_______ בעבודתי?"

 

bullet

שיקול 1 - כמות נסיעות
מקצועות מסוימים דורשים נסיעות רבות כחלק בלתי נפרד מהמקצוע, למשל מדריך/ת תיירים או איש/אשת מכירות. מקצועות אחרים אינם דורשים נסיעות כמעט בכלל, למשל פקיד/ה או רופא/ה.

 

bullet

שיקול 2 - שימוש בכושר ניתוח
כושר ניתוח הוא היכולת להבין, לחדד ולהבהיר מצבים, נתונים, רעיונות, ולהסיק מהם מסקנות. לכל מי שעוסק/ת בעבודה מחקרית - לכלכלנ/ית, למתמטיקאי/ת ואף לפסיכולוג/ית דרוש כושר ניתוח. לגננ/ת ולמגדנאי/ת אין צורך בכושר ניתוח.

 

bullet

שיקול 3 - שימוש בכושר אומנותי
כושר אומנותי הוא היכולת ליצור יצירות שיש בהן כדי לגרום לאדם הרואה/שומע אותן לחוויה רגשית ורוחנית. פסל/ת משתמש/ת בכושר אומנותי במידה רבה מאוד, גם גרפיקאי/ת משתמש/ת בכושר זה. לעומתם, בוחנ/ת רכב אינו/ה משתמש/ת בכושר אומנותי.

 

bullet

שיקול 4 - הפעלת סמכות
מקצועות מסויימים מחייבים הפעלת סמכות כלפי עובדים אחרים - מנהל/ת משמרת במפעל, למשל, או כלפי קהל אנשים איתם באים במגע, למשל מציל/ה או מורה. מקצועות אחרים אינם מערבים הפעלת סמכות כמעט בכלל, למשל מנהל/ת חשבונות או טכנאי/ת מחשבים.

 

bullet

שיקול 5 - מתן שירותים לקהילה
בעלי מקצועות מסויימים מיעדים את עבודתם לקהילה, שהיא קבוצת אנשים בעלת מאפיינים משותפים (למשל מקום מגורים), מקצועות אלו הנם, למשל, שוטר/ת או עובד/ת סוציאלי/ת. מקצועות אחרים אינם מכוונים לקהילה דווקא, למשל מהנדס/ת מכונות.

 

bullet

שיקול 6 - עבודה עם מחשב
מקצועות מסוימים דורשים עבודה מתמדת מול המחשב, לדוגמה מזכיר/ה רפואי/ת או גרפיקאי/ת. מנחה קבוצות אינו/ה עובד/ת עם מחשב כמעט בכלל.

 

bullet

שיקול 7 - מתן ייעוץ
ייעוץ כרוך בהכוונה, בניתוח מידע ובהבעת דעה, תוך התייחסות הן לבעיה בה מתלבט הלקוח והן לתכונותיו של הלקוח עצמו. ייעוץ יכול להינתן ליחיד, למשל על ידי דיאטיקנ/ית, או לארגון, למשל על ידי יועצ/ת כלכלי/ת. מודיעין 144, לעומת זאת, אינו נותן ייעוץ, אלא רק מוסר מספרי טלפון.

 

bullet

שיקול 8 - בטחון כלכלי
בטחון סוציאלי יש לשכירים שמובטחת להם הכנסה חודשית, קביעות בעבודה, קיצבה בגיל זיקנה, חופשה בתשלום וזכויות נוספות. לעובד/ת עצמאי/ת, כגון קבלנ/ית בניין, יש בדרך כלל בטחון סוציאלי נמוך; לעובדי משרד הממשלה, לעומת זאת, בטחון סוציאלי גבוה.

 

bullet

שיקול 9 - גמישות בזמני עבודה
ישנם מקצועות בהם שעת העבודה הן קבועות ואינן תלויות ברצון העובד, למשל מורה בבית ספר יסודי. במקצועות אחרים השעות גמישות ותלויות בעיקר בעובד עצמו שיכול לשנות את זמני העבודה כרצונו, למשל צייר/ת.

 

bullet

שיקול 10 - הדרכה והוראה
הדרכה והוראה מתייחסות להקניית ידע, לימוד, הנחיה והסברה ליחיד או לקבוצה. מורה ומדריכ/ת טיולים, למשל, עוסקים בהוראה ובהדרכה במידה רבה. קריינ/ית חדשות, לעומת זאת, אינו/ה עוסק/ת בכך.

 

bullet

שיקול 11 - רמת הכנסה
ישנם מקצועות בהם השכר בדרך כלל גבוה מהממוצע במשק, למשל מהנדס/ת. במקצועות אחרים, השכר בדרך כלל נמוך מהשכר הממוצע במשק, למשל קופאי/ת.

 

bullet

שיקול 12 - עצמאות
ישנם מקצועות בהם לעובד יש עצמאות רבה, ובאפשרותו להחליט בעצמו מה עליו לעשות וכיצד, למשל מנהל/ת חברה. לעומתם, קיימים מקצועות בהם דרגת העצמאות של העובד נמוכה מאוד, והדברים נקבעים עבורו מבלי שיוכל להשפיע עליהם, למשל נגנ/ית בתזמורת.

 

bullet

שיקול 13 - משך הכשרה
ישנם מקצועות שאינם דורשים הכשרה כלשהי, או דורשים הכשרה של מספר שבועות בלבד, למשל דייל/ת אוויר. מקצועות אחרים דורשים לימוד והכשרה של שנים רבות, רופא/ה, למשל.

 

bullet

שיקול 14 - ניהול ופיקוח
ניהול ופיקוח כוללים מתן הוראות, קבלת החלטות, הכוונת פעילות של קבוצת אנשים, וכן השגחה ובקרה על עבודתם. מנהל/ת בית מלון עוסק/ת בניהול ופיקוח על עובדי המלון. רופא/ת שיניים וצורפ/ת, לעומת זאת, אינם עוסקים בדרך כלל בניהול ופיקוח.

 

bullet

שיקול 15 - טיפול נפשי
עזרה נפשית כרוכה בטיפול בבעיות נפשיות, כפי שעושים פסיכולוגים ופסיכיאטרים. פקידי קבלה במלון, למרות שהם מסייעים לאנשים, אינם עוסקים בטיפול בכלל.

 

bullet

שיקול 16 - משא ומתן ושכנוע
משא ומתן כרוך בדיון ובהדברות בין אנשים שונים בעלי אינטרסים מנוגדים, לצורך השגת הסכמה, קידום מטרה כלשהי, או מכירת מוצר או רעיון. מתווכ/ת דירות עוסק/ת מרבית הזמן במשא ומתן עם בעלי דירות ועם קונים. עבודתו/ה של נהג/ת אוטובוס אינה כרוכה במשא ומתן עם אנשים.

 

bullet

שיקול 17 - שימוש בכושר מספרי
כושר מספרי הוא היכולת לעבוד עם נתונים מספריים, לעבדם ולהסיק מהם מסקנות. יועצ/ת מס ומהנדס/ת למשל, זקוקים לכושר מספרי. מחזאי/ת אינו/ה משתמש/ת בכושר זה.

 

bullet

שיקול 18 - שימוש בכושר ארגוני
כושר ארגוני הוא היכולת לסדר, לשלב ולתאם בין פרטים שונים, כגון אנשים, חפצים או ארועים. למזכיר/ה ולמנהל/ת שיווק דרוש כושר ארגוני רב. לעומת זאת, צייר/ת או נהג/ת משאית אינם זקוקים לכושר זה.

 

bullet

שיקול 19 - הסביבה הפיזית
עבודה יכולה להתנהל בסביבות שונות: בחוץ תחת כיפת השמיים, בפנים בתוך מבנה סגור, או גם בחוץ וגם בפנים. אדריכל/ית נוף למשל, משלב/ת עבודה בפנים - במשרד, עם עבודה בחוץ - בשטח.

 

bullet

שיקול 20 - טיפול גופני באנשים
במקצועות המערבים טיפול גופני באנשים, המטפל מסייע למטופל להשתפר מבחינה גופנית. טיפול גופני כרוך במגע פיזי עם המטופל, כפי שקיים למשל במקצועות הרפואה, ובמקצועות טיפוח היופי.

 

bullet

שיקול 21 - עבודה עם בעלי חיים וצמחים
במקצועות מסויימים העבודה דורשת מגע עם בעלי חיים ו/או צמחים, למשל וטרינר/ית, גננ/ית ואגרונומ/ית.

 

bullet

שיקול 22 - אפשרות להתקדמות מקצועית
יש מקצועות שבהם לעובד יש אפשרות להתפתח מבחינת רמת ההתמחות והידע או להתקדם מבחינת המעמד והאחריות, למשל פיזיקאי/ת ומנהל/ת עסקים. במקצועות אחרים, כמעט ואין אפשרות להתפתחות ולהתקדמות מקצועית שאינה כרוכה בשינוי מהותי של התפקיד, גם אם העובד משקיע ומצליח בתפקידו, למשל רוקח/ת ומורה/ת דרך.

 

bullet

שיקול 23 - קבלת קהל
קבלת קהל נעשית תוך יצירת קשר קצר ולא מעמיק עם אנשים רבים שאינם מוכרים. פקיד/ת דואר ורוקח/ת מקבלים קהל. מדריכי/ות תיירים עובדים עם אנשים, אך אינם מקבלים קהל.

 

bullet

שיקול 24 - אחריות
מקצועות מסויימים דורשים אחריות אישית רבה מאוד, למשל רופא/ת שיניים או שופט/ת. אחרים, דורשים אחריות מעטה, למשל זמר/ת במקהלה.

 

bullet

שיקול 25 - יוקרה
יוקרה מתקשרת למעמד שהחברה מייחסת למקצוע מסויים, בהשוואה לשאר המקצועות. בחברה שלנו, למשל, שופטים זוכים ליוקרה גבוהה מאוד, למקצוע ההוראה יוקרה בינונית, ולדוורות יוקרה מעטה.

 

bullet

שיקול 26 - עבודת צוות
עבודת צוות מאפיינת מצבים בהם יש תלות ושיתוף פעולה בין אנשים לשם ביצוע משימה, כאשר כל אחד בצוות תורם את חלקו בידע ו/או במאמץ. צוות רפואי, למשל, משתף פעולה בעת ביצוע ניתוח. מתמטיקאי/ת וסופר/ת, לעומת זאת, אינם עובדים בדרך כלל בצוות.

 

bullet

שיקול 27 - שימוש בכושר טכני
כושר טכני הוא היכולת לפתח, להפעיל, ולתקן מכשירים ומכונות. שרברב/ית ומהנדס/ת מכונות, למשל, זקוקים לכושר טכני במידה רבה מאוד. שופט/ת ובלשנ/ית, לעומת זאת, אינם משתמשים כלל בכושר טכני בעבודתם.

 

bullet

שיקול 28 - עבודה עם מכשירים וחומרים
מנתח/ת לב או צלמ/ת טלוויזיה אינם יכולים לבצע את תפקידם ללא שימוש במכשירים. פסל/ת, כימאי/ת וטבחי/ת עובדים בעיקר עם חומרים, איתם הם באים במגע פיזי באופן יומיומי. מורה ומזכיר/ה עובדים מעט מאוד עם חומרים ומכשירים.

 

bullet

שיקול 29 - גיוון
הגיוון במקצוע הוא רב כאשר העבודה כרוכה בחידושים ובשינויים רבים, מבחינת סוגי הנושאים המטופלים, מבחינת האנשים איתם עובדים, ועוד. בעבודתם של החוקרים הפרטיים, למשל, יש גיוון רב. הגיוון הוא מועט כאשר העבודה היא שיגרתית, למשל עבודתו/ה של "טלר/ית" - פקיד/ת בנק.

 

bullet

שיקול 30 - שימוש בכושר מילולי
כושר מילולי הוא היכולת להתבטא בצורה עשירה, בהירה ומדויקת בכתב ועל פה. מורה, למשל, משתמש/ת בכושר מילולי על פה, ועיתונאי/ת משתמש/ת בכושר מילולי בכתב. הנדסאי/ת אינו/ה משתמש/ת בכושר זה בעבודתו/ה

 

bullet

שיקול 31 - שעות עבודה מקובלות
ברוב המקצועות העבודה נעשית בשעות מקובלות, שהן שעות הבוקר והצהריים. אולם, ישנם מקצועות בהם העבודה מתנהלת במשמרות, למשל אח/ות, או בשעות לא מקובלות, למשל כתב/ת רדיו.

 

חזרה למסך סחל"ב ראשי