סחל"ב - חקירה לעומק

שלב שני: צלילה לעומק המקצועות המבטיחים

לאחר שתהיה בידך רשימה קצרה של מקצועות, תוכל להשקיע ולאסוף מידע מקיף לגבי כל אחד מהם, בכדי לבחור בזה המתאים לך ביותר.

בשלב זה המטרה היא לבחון לגבי כל אחד מהמקצועות המבטיחים:
1. האם המקצוע באמת מתאים למה שאני מחפש? מתאים לך יסייע לך לענות על שאלה זו.
2. האם אני מתאים לדרישות המקצוע - מבחינת כישוריי, תכונותיי והישגי בלימודים?

כדי שתוכל לענות על שאלות אלה עליך לאסוף מידע מפורט על המקצוע.
בנוסף, מומלץ
מאוד להיפגש עם אנשים העובדים במקצוע ולשאול אותם על סדר יומם ומאפייני העבודה השוטפת בו, אפשרויות קידום ועוד.

בכדי לבדוק האם כישוריך והישגיך הלימודיים ממלאים אחר דרישות הקבלה למקצוע, תוכל לבדוק את אפשרויות קבלתך באתרי המוסדות השונים.
.
אם גילית שסיכויי הקבלה שלך למקצוע הרצוי נמוכים, בחן כיצד תוכל לשפר אותם, ושקול האם אתה מוכן למאמץ הנדרש לשם כך.
 

לשלב הבא בסחל"ב - שלב הבחירה

לשלב הקודם בסחל"ב - שלב הסינון הראשוני

חזרה למסך סחל"ב ראשי