ראשית, נבקשך למלא את הפרטים הבאים

גיל
מין זכר
נקבה
מספר שנות לימוד
תעודת בגרותאין
חלקית
מלאה
האם כבר מלאת שאלון זה?כן
לא
עד כמה אתה מרגיש שאתה כבר יודע מה חשוב לך בבחירת מקצוע?
במידה
מועטה
מאוד
במידה
רבה
מאוד
1 2 3 4 5 6 7 8 9
כדי שתוכל לזהות את תדפיס המשוב האישי שלך
(שיוצג בסיום מילוי השאלון), הכנס שם או קוד לפי בחירתך


 
כל הזכויות שמורות, האוניברסיטה העברית בירושלים 2017 ©Designed by