כיצד להתמודד עם האתגר של חיפוש ובחירת עבודה?

רבים מתלבטים מה יעשו לאחר סיום הלימודים, ובמה יעסקו.

בשאלון האנונימי שלפניך (6-10 דקות) מוצגות תגובות אפשריות שונות (פעולות, רגשות, או מחשבות),
שיכולות להתרחש כאשר עומדים בפני קבלת החלטה בנוגע להמשך הדרך לאחר סיום הלימודים האקדמיים.

בשאלון זה תתבקש לסמן עד כמה כל תגובה מאפיינת אותך בהתייחס לדרך שבה אתה מתמודד עם החלטות
לגבי עתידך התעסוקתי בשנים הראשונות שלאחר סיום הלימודים האקדמיים.

בסיום השאלון תקבל משוב אישי הכולל המלצות כיצד להתמודד עם ההחלטה לגבי העתיד התעסוקתי.

*במהלך מילוי השאלון נא לא לחזור לעמודים קודמים.

השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אתכן הסליחה.

המשך