הכנה לקראת חיפוש ובחירת עבודה

השאלונים מותאמים למסיימי לימודים והכשרה אשר מחפשים משרה או עבודה.
המשוב שיוצג יסייע לך להכיר את עצמך טוב יותר, כהכנה לקראת חיפוש העבודה או המשרה הבאה שלך.

שאלון "מהי משמעות העבודה עבורך?"

המשוב מתייחס למשמעויות העיקריות שמעניקים לעבודה (4-7 דקות).

שאלון "תפיסות לגבי חיפוש ובחירת עבודה"

השאלון מתייחס לתפיסות ואמונות שלך לגבי תהליך החיפוש והבחירה של המשרה הבאה שלך,
המשוב מתייחס ל"מיתוסים" לגבי בחירת עבודה, ושכדאי לוותר עליהם (5-8 דקות).

שאלון "כיצד להתמודד עם האתגר של חיפוש ובחירת עבודה?"

המשוב כולל המלצות כיצד להתמודד עם ההתלבטויות והאתגרים הכרוכים
בחיפוש ובבחירת העבודה או המשרה הבאה שלך (6-10 דקות).