יודעים כבר מה מחפשים?

מטרת שאלון זה היא לבחון עד כמה מגובשות העדפותיך לגבי מאפייני המקצוע הרצוי עבורך.
כלומר, באיזו מידה ברור לך מה את/ה מחפש/ת במקצוע.

השאלון מתייחס ל- 32 שיקולים הרלוונטיים לבחירת מקצוע, כגון רמת הכנסה,
כמות נסיעות, שימוש בכושר מספרי, סביבת העבודה (בפנים – בחוץ) וכו'.
בכל שיקול תתבקש/י לציין עד כמה חשוב לך להביא אותם בחשבון,
וכן מהן העדפותיך, (למשל אפשרות להתקדמות רבה, בינונית או מועטה).

המשוב שיוצג לך יתייחס למידה בה העדפותיך מגובשות,
כלומר באיזו מידה כבר ברור לך מה את/ה מחפש/ת.
המשוב כולל גם המלצות לגבי הצעדים הממולצים להתקדם בתהליך קבלת ההחלטה.

השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אתכן הסליחה.

משך מילוי השאלון וקבלת המשוב הוא כ- 7-10 דקות.

המשך