מהי מידת הגיבוש של העדפותיך?


מטרת שאלון זה היא לבחון עד כמה מגובשות העדפותיך לגבי מאפייני המקצוע הרצוי עבורך.
כלומר, באיזו מידה ברור לך מה את/ה מחפש/ת במקצוע.

השאלון מתייחס ל- 32 שיקולים הרלוונטיים לבחירת מקצוע, כגון רמת הכנסה,
כמות נסיעות, שימוש בכושר מספרי, סביבת העבודה (בפנים – בחוץ) וכו'.
לגבי שיקולים אלה תתבקש/י לציין עד כמה חשוב לך להביא אותם בחשבון, וכן מהן העדפותיך
(למשל- כמות נסיעות רבה, בינונית, או מועטה, וכו').

לאחר מילוי השאלון תקבל/י משוב אישי, אשר יתייחס למידה בה העדפותיך מגובשות, כלומר,
באיזו מידה כבר ברור לך מה את/ה מחפש/ת.
המשוב יכלול הצעה לגבי מה הם הצעדים המומלצים לך בהמשך תהליך קבלת ההחלטה.

השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אתכן הסליחה.

משך מילוי השאלון וקבלת המשוב הוא כ- 6-9 דקות.

ברצוני להתחיל בשאלון
 

כל הזכויות שמורות ליישום, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2012 ©Designed by