למה קשה לך לקבל החלטות?


מטרת שאלון זה היא לאתר את המקורות של הקושי שחשים אנשים רבים
לא רק בבחירת תחום לימודים ו/או מקצוע, אלא גם בתחומי חיים אחרים.
לאחר מילוי השאלון תקבל משוב אישי לגבי מקורות הקושי שלך בקבלת החלטות.
משך מילוי השאלון וקבלת המשוב האישי המסכם שלך הוא 6-8 דקות.

השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אתכן הסליחה.

המשך