שאלון "למה קשה לקבל החלטה?"מטרת שאלון זה היא לאתר את המקורות של הקושי שחשים אנשים רבים
לא רק בבחירת תחום לימודים ו/או מקצוע, אלא גם בתחומי חיים אחרים.

לאחר מילוי השאלון תקבל משוב אישי לגבי מקורות הקושי שלך בקבלת החלטות.

משך מילוי השאלון וקבלת המשוב האישי המסכם שלך הוא 7-10 דקות.

השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אתכן הסליחה.


ברצוני להתחיל בשאלון
 

כל הזכויות שמורות ליישום, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2012 ©Designed by