שאלון תחושות לגבי סטנדרטים

לפרפקציוניזם היבטים שונים כשחלקם תורמים באופן חיובי לפרט לעומת אחרים שעשויים לעכב אותו. מטרת חלק זה של השאלון היא ללמוד על הצורך שלך לעמוד בסטנדרטים.
לשם כך הנך מתבקש לציין את המידה שבה המתואר בכל פריט מתאים לגביך (החל מ-1- כלל לא, ועד ל-9- במידה רבה מאוד).

מיד בסיום השאלון יוצג משוב אישי אשר יתייחס למידה שבה הצורך שלך לעמוד בסטנדרטים משפיע עליך לחיוב או לשלילה.

השאלון אנונימי ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אתכן הסליחה.

שאלון זה מורכב משני חלקים. משך מילוי חלק זה הוא 5-7 דקות


*במהלך מילוי השאלון נא לא לחזור לעמודים קודמים.

כל הזכויות שמורות ליישום, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2018 ©