שאלון קשיים בבחירת מסלול לימודים ומקצוע

מטרת השאלון היא לאתר קשיים בהם עשויים להיתקל מתלבטים בבחירת מסלול לימודים ו/או מקצוע.


לאחר מילוי השאלון תקבל משוב אישי לגבי מוקדי הקושי שלך בבחירת מקצוע והכוונה למקורות סיוע בהם ניתן להיעזר לקבלת מענה לקשיים השונים.


משך מילוי השאלון וקבלת המשוב האישי המסכם שלך הוא 5-8 דקות. השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אתכן הסליחה


ברצוני להתחיל בשאלון
 

כל הזכויות שמורות ליישום, האוניברסיטה העברית בירושלים, ©