ראשית, נבקשך למלא את הפרטים הבאים

גיל
מין זכר
נקבה
מספר שנות לימוד (החל מכיתה א')
תעודת בגרותאין
חלקית
מלאה

באיזו מידה אתה מרגיש שקשה לך לבחור תחום לימודים ומקצוע?
 
כלל לא
קשה לי
123456789קשה לי
מאד

באיזו מידה ההחלטה לגבי בחירת תחום לימודים ומקצוע
מלחיצה אותך?
כלל לא
מלחיצה
אותי
123456789מלחיצה
אותי
מאד


 
כל הזכויות שמורות ליישום, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2012 ©Designed by