מהי משמעות הלימודים האקדמיים עבורך?

גם כיום, צעירים רבים ממשיכים ללימודים אקדמיים ולא תמיד ברור להם למה.
גם אתם מתלבטים?
המשוב שיוצג לך בסיום שאלון קצר זה (5-7 דקות) ישקף את משמעות התואר האקדמי עבורך.
לגבי כל היגד, יש לציין את המידה בה הוא מתאים לך (1- כלל לא מתאים ועד 7- מתאים במידה רבה מאוד).

המשך