משמעות התואר האקדמי

מטרת שאלון זה היא ללמוד על משמעות התואר האקדמי עבורך.
השאלון מתייחס לשיקולים המנחים אנשים בהחלטה ללכת ללימודים אקדמיים, כגון הרצון לרכוש השכלה או צורך במקצוע.
בשאלון יוצגו היגדים המתארים היבטים שונים הנוגעים לתואר האקדמי.
הנך מתבקש לציין את המידה שבה המתואר בכל פריט מתאים לגביך (החל מ-1- כלל לא ועד ל-7- במידה רבה מאוד).

בסיום השאלון יוצג משוב אישי אשר יתייחס לשיקולים המנחים אותך והמטרות העיקריות שאתה רוצה להשיג באמצעות התואר והלימודים האקדמיים.

השאלון אנונימי ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אתכן הסליחה.

משך מילוי השאלון וקבלת המשוב האישי הוא 5-7 דקות.

כל הזכויות שמורות ליישום, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2016 ©Designed by