מה אתה יודע על בחירת מקצוע?

בשאלון שלפניך מוצגים היגדים המתארים תפיסות ואמונות בהן מחזיקים חלק מהאנשים ביחס לתהליך בחירת תחום לימודים או מקצוע.
ליד כל היגד מופיע סולם של 9 דרגות. נא סמן באמצעות העכבר את המידה בה אתה מסכים עם כל אחד מההיגדים.

חלק מפריטי השאלון מנוסחים בלשון זכר. הדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד, אתכן הסליחה.

לאחר סיום מילוי השאלון יינתן לך משוב המתייחס למידה בה אמונותיך מאפשרות לך בחירה שקולה ומתאימה.

משך מילוי השאלון הוא כ- 5-8 דקות.

כל הזכויות שמורות ליישום, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2016 ©Designed by