מהו סגנון קבלת ההחלטות שלך בבחירת תחום לימודים ומקצוע?


לאחר שתמלא את השאלון הבא, תקבל משוב אישי לגבי סגנון קבלת ההחלטה שלך בבחירת מקצוע ויוצגו המלצותינו לך.


בשאלון יוצגו היגדים המתארים היבטים שונים הנוגעים לתהליך בחירת תחום הלימודים והמקצוע.
הינך מתבקש לסמן עד כמה כל היגד מתאר את האופן בו אתה נוטה לקבל את ההחלטה.

השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אתכן הסליחה.
בשאלון זה אין תשובות נכונות או לא נכונות – אנא השב על פי הרגשתך.

משך מילוי השאלון הוא כ- 7-10 דקות.


שים לב! במידה ומערכת הבקרה של השאלון תאתר שלא ענית על השאלות ברצינות הנדרשת,
לא יהיה ניתן לתת לך משוב אישי.

Designed by