מהי מידת המסוגלות העצמית שלך בבחירת תחום לימודים ומקצוע?
ראשית, נבקשך למלא את הפרטים הבאים

גיל
מין זכר
נקבה
מספר שנות לימוד (החל מכיתה א')
תעודת בגרותאין
חלקית
מלאה
האם כבר מלאת שאלון זה?כן
לא

באיזו מידה אתה מרגיש שקשה לך לבחור תחום לימודים ומקצוע?
 
כלל לא
קשה לי
123456789קשה לי
מאד
המשך
כל זכויות שמורות ליישום, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2018 ©Designed by