חיפוש עבודה

ישנן שלוש דרכים מרכזיות להשגת מידע על משרות פנויות:
א. לאסוף מגוון לוחות ומאגרי "דרושים" בעיתונים ובאינטרנט ומתוכם לבחור את המשרות המתאימות לך.

    תוכל להיעזר למשל באתר שירות התעסוקה הישראלי .
ב. להירשם בחברות כוח אדם והשמה שיפיצו את נתוניך האישיים לחברות המחפשות עובדים.
ג. פנייה יזומה: אם יש משרה מסוימת בה אתה מעוניין לעבוד, ניתן לשלוח מכתב למחלקת כוח האדם של החברה או מקום העבודה המיועד, אשר יכיל את קורות החיים שלך וההסבר מדוע אתה מעוניין במשרה, ומדוע הינך מתאים לה. פניות אלה מקובלות ונפוצות בשוק העבודה, ורבים משיגים משרתם בדרך זו.