מרכזי הערכה

מרכז הערכה הוא אחד החלקים המורכבים בתהליך המיון למקום עבודה. כלי זה משלב בחינה קבוצתית בד בבד עם בחינה אישית של המועמדים.

הסיטואציה הקבוצתית חושפת את המועמד למגוון רחב של סיטואציות, הכוללות תפיסת מקום בקבוצה, מנהיגות, עבודת צוות, סגנון תקשורת ועוד.

במסגרת מרכז ההערכה משולבים כלי מיון שונים ביניהם משימות אישיות וקבוצתיות, סימולציות של מצבים בהם סביר להיתקל במסגרת התפקיד, ועוד.

המבחן נועד לבחון את התנהגותו של היחיד ואת ההתאמה של כישוריו החברתיים לתפקיד אליו הוא מיועד.

אם אתה מרגיש שחסרים לך כלים בסיסיים על מנת להצליח במרכז ההערכה, דע שקיימים מכוני הכנה למרכזי הערכה.

 

בנוסף, קיימים אתרים שמכילים טיפים על מרכזי ההערכה:

"יוצאים לעבוד" - סדנאת הכנה לקבלה לעבודה!

הכנה למבחן קבוצתי במכון נועם

הכנה למרכז הערכה במכון הדס