סיכויי קבלה

 

לשם ההרשמה לאוניברסיטאות ולמכללות חייבים המועמדים ללימודי בוגר לעמוד במספר תנאים. לרוב, האוניברסיטאות והמכללות דורשות מהנרשמים שיהיו בעלי תעודת בגרות וציון בבחינה הפסיכומטרית, אך ייתכנו הבדלים בדרישות בין המוסדות השונים והחוגים השונים. לדוגמא – האוניברסיטה הפתוחה פותחת את שעריה לסטודנטים שאינם בעלי תעודת בגרות ושאין להם ציון פסיכומטרי כלל וכלל.

 

לרוב, כשהמוסד האקדמי דורש תעודת בגרות מהמועמד, הכוונה לתעודת בוגר שכוללת 20 יח"ל (יחידות-לימוד) לפחות. כמו כן, המועמד צריך שבחינת הבגרות באנגלית שלו תהה ברמה של לפחות 4 יח"ל (בציון 55 לפחות), במתמטיקה לפחות 3 יח"ל (בציון 55 לפחות), ובחינת בגרות במקצוע מוגבר (רמה של ארבע יח"ל לפחות). קיימות דרישות נוספות לאוכלוסיות שונות (לדוגמא – 2 יח"ל לפחות בתנ"ך לבוגרי בתי ספר יהודיים), אך הן משתנות בהתאם להשתייכות המועמד לאותה אוכלוסייה וכדאי לבדוק את הדרישות הספציפיות בכל מוסד.

 

כמעט בכל המוסדות, הבחינה הפסיכומטרית משמשת מרכיב חיוני בדיוני הקבלה. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (להלן: המרכז הארצי) מנהל את הבחינה הפסיכומטרית (למידע נוסף על הבחינה הפסיכומטרית לחץ כאן).
בתחומי לימוד מסוימים נדרש המועמד להיבחן לכל המאוחר במועד אפריל. לפיכך, בטרם יבחר המועמד את מועד הבחינה, עליו לברר אם מועד זה מתאים לכללי האוניברסיטה בתחום הלימוד אליו הוא מעוניין להתקבל.

 

הלימודים במוסדות האקדמיים מחייבים יכולת קריאה בשפה האנגלית. כל המועמדים נדרשים להוכיח ידע בשפה זו. רמת האנגלית נבדקת באחת מן הדרכים הבאות:

1.     באמצעות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה:

              א.    בבחינה הפסיכומטרית - הציון בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית קובע את רמת האנגלית של המועמד;

              ב.    מבחן מיון לרמות באנגלית (אמי"ר) - הנערך בנפרד מן הבחינה הפסיכומטרית.

              ג.     מבחן מיון ממוחשב לרמות באנגלית (אמיר"ם)

ציון המקנה פטור מלימודי אנגלית באוניברסיטה עומד לרוב על 134 בפרק האנגלית בפסיכומטרי (שקול ל-134 במבחן אמיר"ם או 234 במבחן אמי"ר), אך נתון זה עשוי להשתנות בין מוסדות שונים ומומלץ לבדוק באופן ספציפי מול המוסד בו אתה שוקל ללמוד.

2.     בקורסי קיץ במוסדות הלימוד

3.     לימוד אנגלית במסגרת המוסד האקדמי - במהלך הלימודים לתואר בוגר (לרוב יש להשלים את הדרישה ללימודי האנגלית עד סוף שנה א' של תואר בוגר).

 

נוסף על עמידה בתנאי הקבלה הכלליים קיימים חוגים שקבלה אליהם מצריכה עמידה בראיונות קבלה.

 

כפי שציינו קודם לכן, ייתכנו מוסדות, או חוגים, שבהם הקריטריונים לקבלה אינם דווקא תעודת הבגרות והבחינה הפסיכומטרית. שילובים נוספים שהמוסדות יכולים לבחון הינם:

קבלה ישירה על סמך תעודת הבגרות (ללא בחינה פסיכומטרית)

קבלה ישירה על סמך בחינה פסיכומטרית (לזכאים לתעודת בגרות)

קבלה על סמך תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית

קבלה על סמך לימודים אקדמיים

קבלה על סמך תעודת מכינה ובחינה פסיכומטרית

קבלה על סמך בחינה פסיכומטרית בלבד

קבלה בהעדפה מתקנת לראויים לקידום

 

שים לב! לא תמיד ניתן לבקש ממוסד מסויים כי יבדוק את סיכוייך לפי השילוב המועדף עלייך. כל מוסד מחליט על הקריטריונים השונים מראש לפני פתיחת ההרשמה. בחן את האפשרויות השונות לקריטריוני הקבלה לחוג בו אתה מעוניין לפני הרישום. ייתכן ותצטרך להמציא מסמכים נוספים בשביל מוסד הלימוד.

 

על מנת לבחון את סיכויי הקבלה שלך על פי ציוני תעודת הבגרות והבחינה הפסיכומטרית במוסדות הלימוד השונים, בקר ב"מידעת" (כרגע האתר אינו זמין, אנו מקווים שזה רק זמני) ובאתרי המוסדות בהם אתה מעוניין ללמוד לשם קבלת צפי משוער. ניתן להסתייע גם במערכת חישוב סיכויי קבלה של "יורם"- פורטל הלימודים.