מקורות מידע נוספים

אם ברצונך לקבל עותק של אחד או יותר מהמאמרים הנ"ל, נא כתוב ל- itamar.gati@huji.ac.il וציין את שמות המחברים, את שם כתב-העת ואת הכתובת למשלוח.

מידע על האתר כיוונים לעתיד :

גתי, א. ומאיירס, א. (2003). גולשים בים המידע: צרכים ומאפיינים של מתלבטים בבחירת מסלול לימודים ומקצוע באינטרנט. אדם ועבודה, 12, 6-25.

גתי, א., סקה, נ., ומאיר, י. (2000). ייעוץ בבחירת מסלול לימודים ומקצוע באמצעות האינטרנט: כיוונים לעתיד. הייעוץ החינוכי, ט', 88-110.

Gati, I., Kleiman, T., Saka, N., & Zakai, A. (2003). Perceived benefits of using an internet-based interactive career planning system. Journal of Vocational Behavior, 62, 272-286.

Gati, I., Saka, N., & Krausz, M. (2001). “Should I use a computer-assisted career guidance system?” It depends on where your career decision-making difficulties lie. British Journal of Guidance and Counselling, 29, 301-321.

מידע לגבי קשיים בבחירת מקצוע:

אמיר, ת., גתי, א., קליימן, ט. וסעדה, צ. (2004). אבחון קשיי תלמידים בבחירת מסלול הלימודים והשירות הצבאי באמצעות האינטרנט. הייעוץ החינוכי, 13, 189-216.

גתי, א., סקה, נ., מלכא, מ., שרב, ד., זריהן, מ. ואורנשטיין, ע. (2001). קשיים של תלמידי תיכון בקבלת החלטות לגבי בחירת מסלול הלימודים והשירות הצבאי. הייעוץ החינוכי, י', 11-38.

Amir, T., & Gati, I. (2006). Facets of career decision-making difficulties. British Journal of Guidance and Counselling, 34, 483-503.

Amir, T., Gati, I., & Kleiman, T. (2007). Understanding and interpreting career decision-making difficulties. Journal of Career Assessment (in press).

Gati, I. (2007). Career-Decision-making Difficulties Questionnaire (CDDQ). F. T. L. Leong (Ed.), Encyclopedia of psychology, Volume 3: Career and Vocational Counseling. Thousand Oaks, CA: Sage (in press).

Gati, I., & Saka, N. (2001). High school students’ career related decision-making difficulties. Journal of Counseling and Development, 79, 331-340.

Gati, I., & Saka, N. (2001). Internet-based versus paper-and-pencil assessment: Measuring career decision-making difficulties. Journal of Career Assessment 9, 397-416.

Hijazi, Y., Tatar, M., & Gati, I. (2004). Career decision-making difficulties among Israeli and Palestinian Arab high-school seniors. Professional School Counseling, 8, 64-72.

Kleiman, T., & Gati, I. (2004). Challenges of Internet-based assessment: Measuring career decision-making difficulties. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 37, 41-55.

Kleiman, T., Gati, I., Peterson, G., Sampson, J., Reardon, R., & Lenz, J. (2004). Dysfunctional thinking and difficulties in career decision making. Journal of Career Assessment, 12, 213-331.

Zhou, D., & Santos, A. (2007). Career decision-making difficulties of Britihs and Chinese international university students. British Journal of Guidance and Counselling, 35, 219-235.

מידע לגבי בחירת מקצוע כתהליך קבלת החלטה:

Gati, I. (1993). Career compromises. Journal of Counseling Psychology, 40, 416-424.

Gati, I., Fishman-Nadav, Y., & Shiloh, S. (2006). The relations between preferences for using abilities, self-estimated abilities, and measured abilities among career counseling clients. Journal of Vocational Behavior, 68, 24-38.

Gati, I. & Tal, S. (2007). Decision-making models and career guidance. In J. Athanasou, & R. Van Esbroeck (Eds.), International handbook of career guidance. Berlin, Germany: Springer (in press).

Saka, N., & Gati, I. (2007). Applying decision theory to facilitating adolescent career choices. V. Skorikov and W. Patton (Eds.), Theorizing children’s and adolescents’ career development. Rotterdam, Netherlands: SensePublishers.

מידע לגבי מודל הסחל"ב:

גתי, א. (2003). הסחל"ב- מודל לסיוע בבחירת מסלול לימודים ומקצוע. בתוך: לזובסקי, ר. ובר-אל, צ. (עורכות). מסע של תקווה: ייעוץ וחינוך בעידן של אי וודאות. (עמ' 237-264). אבן יהודה: רכס.

Gati, I., & Asher, I. (2001). Prescreening, In-Depth Exploration, and Choice: From decision theory to career counseling practice. Career Development Quarterly, 50, 140-157.

Gati, I., & Asher, I. (2001). The PIC model for career decision making: Prescreening, In-depth exploration, and Choice. In F. T. Leong & A. Barak (Eds.) Contemporary models in vocational psychology (pp. 7-54). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Gati, I., & Ram, G. (2000). Counselors’ judgments of the quality of the prescreening stage of the career decision-making process. Journal of Counseling Psychology, 47, 414-428.

Gati, I. & Tal, S. (2007). Prescreening, In-depth exploration, and Choice – the PIC model. F. T. L. Leong (Ed.), Encyclopedia of psychology, Volume 3: Career and Vocational Counseling. Thousand Oaks, CA: Sage (in press).

מידע לגבי המבדק/משיב:
1. רציונל תיאורטי למבדק


גתי, א. (1986). בחירת מסלול לימודים ומקצוע כתהליך קבלת החלטות. פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך, 82-101.

Gati, I. (1986). Making career decisions: A sequential elimination approach. Journal of Counseling Psychology, 33, 408-417.

Gati, I. (1996). Computer-assisted career counseling: Challenges and prospects. In Savickas, M.L. and Walsh, B. W. (Eds.) Handbook of career counseling theory and practice (pp. 169-190). Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing.

2. דיווח ישיר על התוקף של המבדק (משיב)

א. תוקף ניבוי (6 שנים קדימה) של שביעות רצון מהבחירה המקצועית:

Gati, I., Gadassi, R., & Shemesh, N. (2006). The predictive validity of a computer-assisted career decision-making system: A six-year follow-up. Journal of Vocational Behavior, 68, 205-219.

ב. תוקף בו-זמני- המבדק מסייע בהפחתת הקשיים העומדים בפני מתלבטים

גתי, א., קראוס, מ., עבר-עדני, ט. וסקה, נ. (2001). תרומתן של מערכות ממוחשבות בבחירת תחום לימודים ומקצוע. אדם ועבודה, 11, 7-36.

Gati, I., Saka, N. & Krausz, M. (2001). 'Should I use a computer-assisted career guidance system?' It depends on where your career decision-making difficulties lie. British Journal of Guidance & Counselling, 29, 301-321.

3. סיוע בהגברת המיקוד וההתקדמות לקראת קבלת החלטה:

Gati, I., Kleiman, T., Saka, N., & Zakai, A. (2003). Perceived benefits of using an internet-based interactive career planning system. Journal of Vocational Behavior, 62, 272-286.

4. שביעות רצון מהשימוש במשיב:

גתי, א., קליימן, ט., סקה, נ. וזכאי, א. (2002). תפיסתם של משתמשים את התועלת מהדו-שיח עם מערכת "משיב". הייעוץ החינוכי, י"א, 146-166.

חזרה למידע נוסף למומחים