itamargati

פרופ' איתמר גתי

פרופ' איתמר גתי הוא פרופסור מן המניין בבית-ספר לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא פסיכולוג תעסוקתי מומחה בכיר (#27-813 בפנקס הפסיכולוגים), נבחר כעמית באגודה האמריקנית לפסיכולוגיה (APA), באגודה הלאומית לפיתוח קריירה בארה"ב (NCDA) וחבר בארגון הישראלי לייעוץ תעסוקתי (איל"ת). הוא היזם וראש הצוות של אתר "כיוונים לעתיד" המסייע בקבלת החלטות תעסוקתיות - מה ללמוד? איפה ללמוד? ובמה לעבוד? השאלונים והכלים שבאתר מבוססים על מחקרים עדכניים מהארץ ומהעולם. האתר הינו שירות לציבור - חינמי, אנונימי וללא פרסומות. לקורות החיים המלאים של פרופ' גתי

סרטוני וידיאו

פרסים

ב-2001 הוענק לפרופ' גתי פרס ע"ש קיי לחדשנות על פיתוח כיוונים לעתיד. ב-2010 הוא קיבל פרס מפעל חיים של הארגון הלאומי לפיתוח קריירה – NCDA (הראשון שאינו אזרח ארה"ב). בשנת 2012 נכלל בין 24 החוקרים החדשניים ופורצי הדרך באוניברסיטה העברית. בשנת 2018 זכה פרופ' גתי בפרס מפעל חיים של ה-Society for Vocational Psychology (שבעבר זכו בו, בין היתר, Holland, Blustein, Lent, Savickas), ובפרס לנדאו של מפעל הפיס על תרומתו המחקרית והיישומית בארץ ובעולם.


יישומים - מערכות ממוחשבות ואינטרנטיות

פרופ' גתי הוא החלוץ והמוביל בפיתוח כלים לסיוע למתלבטים בבחירת תחום לימודים ומקצוע בישראל ועמד בראש צוות הפיתוח של המערכות המרכזיות לסיוע למתלבטים בישראל:
  • מית"ם - מידע תעסוקתי ממוחשב, פותחה במסגרת מכון הדסה לייעוץ בבחירת מקצוע (1981). כיום לאחר סגירתו של המכון, המערכת מופצת על ידי אדם מילוא בשם "I AM Career" באינטרנט.
  • משי"ב - מערכת שירותי ייעוץ בבחירת מקצוע. מטרתה לסייע בסינון ראשוני ובאיתור קבוצה קטנה של תחומי לימוד ומקצועות שראויים להמשך בדיקה, אשר פותחה במסגרת האוניברסיטה העברית ("יישום") ופועלת מ-1988 ובאינטרנט החל מ-1998. היום המערכת נגישה באינטרנט באתר "יורם לימודים", בשם "המבדק".
  • מידעת - מערכת לסיוע בכניסה להשכלה הגבוהה שפותחה במסגרת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ומטרתה לתת משוב על אפשרויות הקבלה לתחומי הלימוד והאוניברסיטאות בהתבסס על ציוני הבגרות והפסיכומטרי של המועמדים. המערכת פעלה מ-1988-1999 כמערכת מחשב עצמאית, ובין 2000-2010 באינטרנט.
  • תקליטור "כיוונים" - כלל את מית"ם, משי"ב ומידעת הופץ לבתי ספר תיכוניים על ידי משרד החינוך בין השנים 1994-1997.
  • אתר כיוונים לעתיד עלה לאינטרנט ב-1996, כשירות לציבור. הוא כולל בתוכו מגוון שאלונים להיכרות עצמית כהכנה לבחירה, הדרכה וליווי בשלבי ההחלטה: סינון ראשוני, חקירה לעומק ובחירה. האתר חינמי, אנונימי, ללא פרסומות ומבוסס מחקר. שאלון הקשיים בבחירת מקצוע, הכלול בכיוונים לעתיד ופותח בישראל, נמצא בשימוש במעל 60 מדינות והמאמר המתאר את פיתוחו ותקיפותו צוטט במעל 1000 מאמרים מקצועיים ברחבי העולם.
  • CDDQ.org הוא אתר באנגלית הכולל מגוון שאלונים עם משוב אישי מיידי כהכנה לקראת הבחירה, הדרכה בתהליך קבלת ההחלטה וליווי בשלב הבחירה.