היחידה לשירות פסיכולוגי ולהכוון מקצועי ולימודי, אוניברסיטת בן גוריון

לחזור לטבלה המשווה בין כל המכונים
כתובת: אוניברסיטת בן-גוריון, דיקאנט הסטודנטים, באר-שבע, מיקוד: 84105
טלפון: 08-6461088
אתר אינטרנט: http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/about-pserv.aspx

תהליך הייעוץ האישי אצלנו כולל...
1. שיחה שמטרתה היכרות עם הפונה, וקבלת מידע על הרקע הלימודי והמקצועי, הציפיות ומהות הלבטים
2. מערכת מבחנים (מבחני יכולת ומבחני נטיות)
3. שיחת משוב וסיכום
* לעיתים מתקיימת שיחת ייעוץ חד פעמית בלבד

בנוסף...
·   ניתן לקבל מידע מודפס על כ-200 מקצועות

·   מעבירים מבחני כושר (מבחנים פסיכומטריים) באופן מודפס (נייר ועפרון)

·   כלים נוספים בייעוץ:

o         שאלוני נטיות

o         שאלוני אישיות

·   נעזרים בכלים ממוחשבים לשם הפניית הנועצים לאתרים בהם יש תיאורי מקצוע

·   היועצים שלנו הם פסיכולוגים (בעלי תואר מ.א.) 

לחזור לטבלה המשווה בין כל המכונים