?מדוע אין באתר שאלוני נטיות מקצועיות

שאלוני נטיות הם אחד הכלים הנפוצים לסיוע למתלבטים. אחד השימושים המרכזיים בהם
הוא לשם איתור טיפוס האישיות הבולט של המתלבט ו/או איתור תחום לימודי / מקצועי / תעסוקתי רלוונטי.
במונחי מודל הסחל"ב (סינון, חקירה לעומק, בחירה) לקבלת החלטה
בבחירת מקצוע,
שאלוני הנטיות יכולים לשמש לאיתור חלופות לימודיות ומקצועיות כחלק משלב הסינון הראשוני.
בפועל, משוב למתלבט במונחי "אתה טיפוס חברתי" או "את טיפוס ריאליסטי", לא אינפורמטיבי
כיוון שיש עשרות תחומי לימוד ומקצועות המתאימים לטיפוס החברתי, הריאלסטי וכו'.
בנוסף, לשאלון של הולנד ובפרט ליישומו באינטרנט יש חסרונות רבים,
ולכן הוחלט שלא לכלול קישור ישיר לשאלון מ"כיוונים לעתיד".

פירוט הביקורת ניתן למצוא בקובץ כאן.