מי אנחנו?     |     מה חדש?     |     כתוב לנו     |     הערכה ומשוב     |          
תפריט       |      שאלונים      |      השלבים בבחירה      |      משיב      |       מידעת      |      יציאה מהאתר      |      מידע נוסף
מידע נוסף למומחים

אם הנך ממלא שאלונים, אנא מלא במשבצות "גיל" ו"שנות לימוד" את הספרות 99
על מנת שנוכל לדעת שלא מדובר במתלבט "אמיתי".הרציונל בבסיס האתר

מקורות סיוע לפיתוח האתר

מקורות מידע נוספים ליועצים

כתוב אלינורציונל האתר

רקע
1. רבים מהמתלבטים בבחירת מסלול לימודים ומקצוע אינם מודעים לקיומם של
גורמי סיוע ואינם יודעים היכן ניתן לקבל מידע רלוונטי הנדרש לקבלת ההחלטה.
אתר באינטרנט מאפשר קבלת סיוע נגיש.
2. אתר באינטרנט מאפשר לכל מתלבט לגשת ישירות אל המידע הנחוץ לו.
3. אתר באינטרנט מאפשר לכל מתלבט לקבל את המידע במקום ובזמן הנוחים לו,
וכן בקצב האישי המותאם לו.

אוכלוסיות היעד
מתלבטים בבחירת מסלול לימודים ומקצוע:
תלמידים העומדים בפני בחירת בית ספר תיכון, ותלמידי תיכון העומדים
בפני בחירת מגמת לימוד.
צעירים לאחר סיום התיכון, השירות הצבאי או הלאומי, המתכננים את
עתידם המקצועי.
כל המעוניין בהסבה מקצועית או בקריירה שנייה.

מטרות האתר
1. להגביר את המודעות והמוכנות של מתלבטים בקבלת החלטה בבחירת
מסלול לימודים ומקצוע.
2. לסייע למתלבטים בחירת מסלול לימודים ומקצוע לקבל החלטה נכונה ושקולה.
3. לאפשר נגישות להכוונה ומידע מעודכן ומהימן במשך 24 שעות ביממה,
לכל המעוניין בכך.

עקרונות
1. איתור הקשיים שיש למתלבטים בבחירת מקצוע באמצעות
שאלון אינטראקטיבי.
2. מתן הדרכה בתהליך קבלת ההחלטה בבחירת מקצוע.
3. מתן הכוונה ראשונית באמצעות שאלון אינטראקטיבי.
4. מתן מידע רלוונטי בהתאם לצורכי המתלבט.
5. קישור לאתרים נוספים באינטרנט שיכולים לסייע בתהליך
הבחירה המקצועית.
6. הפנייה למקורות מידע מחוץ לאינטרנט.

תיאור האתר בקצרה

בין היתר, ניתן למצוא באתר:

שאלון אינטראקטיבי "קשיים בבחירת מקצוע"
- מיועד לאתר קשיים
בהם עלול להיתקל המתלבט בבחירת מסלול לימודים ומקצוע.
בסיום השאלון מקבל המתלבט משוב אישי המותאם לו, המסכם את קשייו.
כמו כן, ניתנת הכוונה למקורות סיוע בהם ניתן לקבל מענה לקשיים השונים.

השלבים בבחירת מסלול לימודים ומקצוע - תיאור התהליך המומלץ לקבלת החלטה.

לימודים אקדמיים - מידע על האוניברסיטאות והמכללות, כולל תהליך ההרשמה והקבלה.

הבחינה הפסיכומטרית - מידע רב לגבי בחינה זו המהווה את אחד הנתונים הנלקחים בחשבון
בתהליך ברירת המועמדים וקבלתם לתחומי לימוד במוסדות על-תיכוניים ואקדמים שונים.

מידע על מערכות ייעוץ ומידע ממוחשבות בישראל - "משיב", "מיתם", "מידעת", "תכלית/תחליט".

הפניה למגוון רחב של מקורות מידע וסיוע נוספים - רשימה של מקורות מידע וסיוע נוספים
הרלוונטיים למתלבט בבחירת מסלול לימודים ומקצוע (כולל טלפון וכתובת),
קישורים למקורות מידע נוספים באינטרנט.

לתחילת הדףמקורות סיוע לפיתוח האתר

אתר "כיוונים לעתיד" הוקם בסיוע ישיר של הגורמים הבאים:

* האוניברסיטה העברית בירושלים - ביה"ס לחינוך והמחלקה לפסיכולוגיה
* חברת יישום - החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית
* תורם אנונימי

ובסיוע עקיף של:

* מכון הדסה לייעוץ בבחירת מקצוע
* משרד החינוך - שירות פסיכולוגי -ייעוצי
* היחידה להכוונת חיילים משוחררים
* המכינות הקדם-אקדמיות
* המרכז לייעוץ ומידע תעסוקתי
* המרכז לייעוץ לימודי ומקצועי - אוניברסיטת תל-אביב
* המרכז לייעוץ לימודי ומקצועי - אוניברסיטת חיפה

לתחילת הדףמקורות מידע נוספים ליועצים

מידע נוסף על הרציונל לאתר ניתן למצוא במאמרים הבאים:


Gati, I. (1986). Making career decisions: A sequential
.elimination approach. Journal of Counseling Psychology, 33, 408-417

Gati, I. (1996). Computer-assisted career counseling: Challenges
and prospects. In Savickas, M. L. and Walsh, B. W. (Eds.) Handbook of
career counseling theory and practice
(pp. 169-190).  Palo Alto
.CA: Davies-Black Publishing

Gati, I., & Asher, I. (2001). The PIC model for career
.decision making: Prescreening, In-depth exploration, and Choice. In F.T
Leong & A.Barak (Eds.) Contemporary models in vocational
.psychology
(pp. 7-54)Mahwah, NJ: Erlbaum

:Gati, I., & Asher, I. (in press). Prescreening, In-depth exploration, and Choice
.From decision theory to career counseling practice
.Career Developmeny Quarterly

:Gati, I., Houminer, D., & Aviram, T. (1998). Career compromises
,Framings and their implications. Journal of Counseling Psychology
.45, 514-505

Gati, I., Krausz, M., & Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of
difficulties in career decision making. Journal of Counseling
.Psychology
, 43, 526-510


אם ברצונך לקבל עותק של אחד או יותר מהמאמרים הנ"ל, נא כתוב ל-

itamar.gati@huji.ac.il

וציין את שמות המחברים , את שם כתב-העת ואת הכתובת למשלוח.

לתחילת הדףכתוב אלינו

הערות והצעות יתקבלו בברכה.
נא להפנותן לראש צוות הפיתוח
פרופ' איתמר גתי, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים 91905
או ל- itamar.gati@huji.ac.il


לתחילת הדף