מידע נוסף למומחים

אם הנך ממלא שאלונים, אנא מלא במשבצות "גיל" ו"שנות לימוד" את הספרות 99 על מנת שנוכל לדעת שלא מדובר במתלבט "אמיתי".

הרציונל בבסיס האתר
מקורות סיוע לפיתוח האתר
מקורות מידע נוספים ליועצים

מצגת מהרצאה ליועצים
מדוע אין באתר שאלוני נטיות

כתוב אלינו