קומפיומטרי - מבחן פסיכומטרי ממוחשב

הקומפיומטרי הוא מבחן פסיכומטרי ממוחשב שפותח במרכז הארצי לבחינות והערכה. מטרתו היא לאפשר למעוניינים לבחון את עצמם ולקבל הערכה על ציוניהם הצפויים בבחינה הפסיכומטרית בשלושת התחומים הנבדקים בבחינה: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית.

 

מדוע כדאי להתנסות בקומפיומטרי?

קומפיומטרי מאפשר לקבל הערכה מוקדמת, מהימנה ומהירה של הציונים הצפויים בבחינה הפסיכומטרית ונותן לנבחן מושג ראשוני על התחומים הנבדקים בבחינה. בכך הוא עשוי להפחית את אי הוודאות לגבי אפשרויות הקבלה לקראת ההרשמה לאוניברסיטאות ולמוסדות אחרים להשכלה גבוהה.

ההתנסות המוקדמת בשאלות יכולה גם לסייע בהפחתת חרדה לקראת הבחינה עצמה.

 

כיצד נבחנים בקומפיומטרי?

השימוש במערכת פשוט ביותר ואינו דורש ידע או התנסות מוקדמת במחשבים. הציונים (ציון בחשיבה מילולית, חשיבה כמותית, ידע באנגלית וציון כללי) מוצגים מיד עם סיום הבחינה שנמשכת

כשעתיים וחצי. יש לסיים את כל חלקי הבחינה כדי לקבל את הציונים.

 

מה משמעות הציון שמקבלים?

מבדיקות שנערכו במרכז הארצי לבחינות ולהערכה עולה, כי יש התאמה גבוהה מאוד בין הציונים בקומפיומטרי לבין הציונים שמקבלים בפועל בבחינה הפסיכומטרית. סולמות הציונים זהים

לסולמות הציונים בבחינה הפסיכומטרית: בכל אחד מהתחומים הציון נע בין 50 ל 150, ואילו הציון הכללי בין 200 לבין 800. עם זאת, יש לקחת בחשבון כי הביצוע בכל בחינה מושפע מגורמים שונים כמו: מידת המוטיבציה, מידת החרדה, תנאים משתנים וכו', ולכן צפויים הבדלים בין ציוני הקומפיומטרי לציוני הבחינה הפסיכומטרית. ניתן להתבסס על הציונים שמתקבלים לבדיקת אפשרויות הקבלה לחוגים שונים באוניברסיטאות במחשבונים המצויים באתרים של כל אוניברסיטה.

 


עוד על הקומפיומטרי, ניתן ללמוד באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה